DIVORTUL LA NOTAR

Sotii care doresc sa divorteze pot face acest lucru nu doar in fata instantei de judecata, ci si urmand o cale mai simpla, in fata notarului public, procedura reglementata atat de noul Cod civil, cat si de Legea notarilor si activitatii notariale. Divortul pe cale notariala presupune o cerere de divort depusa personal de cei doi soti, precum si acordul lor asupra tuturor aspectelor ce privesc desfacerea casatoriei, precum numele de familie pe care sa il poarte dupa divort sau modalitatea de pastrare a legaturilor personale dintre parintele separat si fiecare dintre copii.

Pentru ca divortul sa se pronunte in fata notarului, sotii trebuie sa fie de acord cu toate aspectele ce privesc desfacerea casatoriei, aspecte referitoare la:

 

  • numele de familie pe care sa il poarte dupa divort;
  • exercitarea autoritatii parintesti obligatoriu de catre ambii parinti;
  • stabilirea locuintei copiilor dupa divort;
  • modalitatea de pastrare a legaturilor personale dintre parintele separat si fiecare dintre copii;
  • stabilirea contributiei parintilor la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a copiilor.

 

In procedura de divort notariala, sotii se vor prezenta, personal sau prin mandatar avand procura speciala autentica, in fata notarului public competent, in a carei raza teritoriala s-a incheiat casatoria sau se afla ultima locuinta comuna a sotilor, pentru a depune cererea de divort.

Prin ultima locuinta comuna se intelege ultima locuinta in care au convietuit sotii

Cererea de divort se face in scris si se semneaza personal de catre soti sau prin mandatar in fata notarului public competent. Cererea de divort va fi insotita de fotocopii de pe certificatele de nastere ale sotilor, de pe actele de identitate ale acestora si, dupa caz, ale copiilor minori.

Sotii vor prezenta notarului public competent si originalul certificatului de casatorie, document ce va fi retinut de catre notarul public pana la eliberarea certificatului de divort.

Dupa punerea dosarului de divort pe rol, notarul va acorda sotilor un termen de reflectie de 30 de zile, timp in care acestia pot reveni asupra deciziei de a divorta. La expirarea termenului, in caz de nereprezentare a sotilor si in lipsa unei cereri de amanare a acestora, notarul public va respinge cererea de divort prin incheiere.

in cazul in care sotii care nu au copii minori, se prezinta la termenul stabilit de comun acord si staruie in cererea de divort, atunci notarul va admite cererea de divort printr-o incheiere si va elibera certificatul de divort

Daca sotii au copii minori rezultati din casatorie, la primirea cererii de divort, notarul public va sesiza autoritatea tutelara competenta, atasand cererii proiectul acordului parental pentru efectuarea anchetei psihosociale.  Acest  acord al  sotilor va cuprinde inteleegerea cu privire la exercitarea autoritatii parintesti, locuinta copiilor, modalitatea de pastrare a legaturilor personale si stabilirea contributiei fiecaruia dintre parinti la cresterea, educarea, invatatura si pregatirea profesionala a copiilor dupa divort. 

Autoritatea tutelara va intocmi raportul de ancheta psihosociala, care este obligatoriu. In cazul in care, din referatul de ancheta sociala intocmit de catre autoritate, rezulta ca exercitarea in comun a autoritatii parintesti sau stabilirea locuintei copilului nu este in interesul copilului, atunci notarul public va emite o dispozitie de respingere a cererii de divort si va indruma partile la instanta de judecata.

In situatia in care minorul are varsta mai mare de 10 ani, atunci se va proceda si la audierea acestuia de catre notarul public in prezenta ambilor parinti

. Certificatul de divort se intocmeste in 6 exemplare, dintre care un exemplar se trimite la registrul starii civile de la locul unde s-a incheiat casatoria sau unde s-a transcris certificatul de casatorie eliberat intr-un alt stat si un exemplar pentru registrul starii civile detinut de directia judeteana de evidenta a persoanelor.

Certificatul de divort face dovada desfacerii casatoriei prin acordul sotilor, precum si a numelui de familie pe care fiecare dintre soti il va purta dupa divort. Odata cu eliberarea certificatului de divort, notarul public restituie partilor certificatul de casatorie pe care se va face mentiunea „desfacut casatoria prin Certificatul de divort nr…”, urmata de semnatura si sigiliul notarului.