ACTE SI PROCEDURI

Notarul public indeplineste urmatoarele acte si proceduri notariale


Redactarea inscrisurilor cu continut juridic, la solicitarea partilor;

Autentificarea inscrisurilor;


Procedura succesorala notariala;

Certificarea unor fapte, in cazurile prevazute de lege;


Legalizarea semnaturilor de pe inscrisuri, a specimenelor de semnatura, precum si a sigiliilor;

Darea de data certa inscrisurilor;


Primirea in depozit a bunurilor, a inscrisurilor si a documentelor prezentate de parti, precum si a sumelor de bani, a altor bunuri, inscrisuri sau documente gasite cu ocazia inventarului succesoral, in limita spatiului si utilitatilor de care dispune biroul notarial;

Actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin si al cecurilor;


Legalizarea copiilor de pe inscrisuri;

Efectuarea si legalizarea traducerilor;


Eliberarea de duplicate de pe actele pe care le-a intocmit;

Activitati fiduciare, in conditiile legii;


Numirea, in cazurile prevazute de lege, a custodelui sau a curatorului special;

inregistrarea si pastrarea, in conditiile legii, a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat;


Certificarea etapelor procedurale ale licitatiilor si/sau ale rezultatelor acestora;

Procedura divortului, in conditiile legii;


Lichidarea pasivului succesoral, cu acordul tuturor mostenitorilor;

Orice alte operatiuni prevazute de lege.

Contactati-ne acum


Contact